Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria pomaga w skutecznym przeprowadzaniu procesów odszkodowawczych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i w miejscach publicznych. Celem naszych działań jest uzyskanie dla Klientów jak najwyższych świadczeń, które są w większości przypadków zaniżane przez ubezpieczycieli. Oferujemy bezpłatną analizę każdego zgłoszenia w celu oszacowania możliwej do uzyskania kompensacji, na którą w zależności od charakteru sprawy może się składać:

  • odszkodowanie za zniszczony lub skradziony pojazd
  • odszkodowanie za koszt wynajęcia pojazdu zastępczego
  • zwrot utraconych dochodów
  • zwrot kosztów leczenia, leków, rehabilitacji, dojazdów do lekarza
  • zadośćuczynienie za doznane krzywdy
  • renta na przyszłość
  • renta wyrównawcza z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy

Zobacz nasze pozostałe usługi