Prawo Cywilne w tym prawo rodzinne oraz spadkowe

Kancelaria świadczy dla Klientów obsługę prawną związaną z opracowywaniem projektów umów sprzedaży (przedwstępnych oraz przyrzecznych), umów zarządzania nieruchomościami, umów najmu, dzierżawy oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym, dodatkowo pomagamy w ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie).

Przygotowujemy dla Klientów kancelarii umowy majątkowe małżeńskie, pomagamy w podziale majątku wspólnego oraz zajmujemy się uregulowaniem kwestii majątkowych wynikających z regulacji prawa rodzinnego łącznie z reprezentacją Klientów w postępowaniach sądowych.

Zakresem działania kancelarii objęte są również sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne łącznie z reprezentacją Klientów w postępowaniach sądowych mających na celu uzyskanie zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich.

Dodatkowo Kancelaria zajmuje się sprawami spadkowymi, w tym sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o otwarcie i ogłoszenie testamentu.

Zobacz nasze pozostałe usługi