Prawo spółek oraz prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria świadczy usługi związane z kompleksową obsługą w zakresie tworzenia i oceny umów, regulaminów, (także pod kątem podatkowym), jak również obsługą prawną procesów zakładania, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie opracowania i przygotowania:

  • umów i zmian do umów spółek prawa handlowego,
  • uchwał wspólników,
  • regulaminów organów spółek,
  • dokumentów rejestrowych spółek, łącznie z reprezentacją Klientów w ramach postępowania rejestrowego,
  • umów między wspólnikami,
  • likwidacji i przekształceń podmiotowych oraz zmiany formy prawnej spółek.

Zobacz nasze pozostałe usługi