Spory sądowe i zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania swoich Klientów w sporach sądowych i pozasądowych, w tym również w sporach z organami administracji publicznej. Zakresem działania Kancelarii objęte są spory sądowe z zakresu:

  • prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz spadkowego,
  • prawa spółek,
  • prawa handlowego i gospodarczego,
  • prawa upadłościowego i naprawczego,
  • prawa nieruchomości w zakresie dotyczącym relacji wynajmujących z najemcami oraz postępowań prowadzonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni,
  • prawa ubezpieczeń w zakresie dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Zobacz nasze pozostałe usługi