Świadczenie usług w zakresie prawa pracy

Kancelaria realizuje na rzecz swoich Klientów obsługę prawną związaną ze stałym, bieżącym świadczeniem usług w zakresie związanym z prawem pracy. Opracowujemy oraz analizujemy umowy o pracę, świadectwa pracy oraz inne wewnątrzzakładowe akty prawa pracy, dodatkowo świadczymy usługi doradcze w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy lub umów prawnych o podobnym charakterze. Kancelaria prowadzi także spory sądowe wynikające ze stosunków pracy.

Zobacz nasze pozostałe usługi